A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Quản trị văn phòng

Sáng 28/7 tại Trụ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Khoa Quản trị văn phòng tổ chức Hội thảo “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Quản trị văn phòng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra và công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học”.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; TS. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa Khoa Quản trị văn phòng; ThS. Lâm Thu Hằng, Phó Trưởng bộ môn Quản trị văn phòng đồng chủ trì Hội thảo.

Khoa Quản trị văn phòng tổ chức thành công Hội thảo

Tham dự có PGS.TS Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS.TS Trần Đình Thảo, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Vũ Thị Phụng, nguyên Trưởng khoa Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; TS. Nguyễn Hồng Duy, Phó Trưởng khoa Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng các thầy cô là trưởng, phó các khoa, đơn vị Nhà trường; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ nhiều trường đại học và các tổ chức, doanh nghiệp…
Quản trị văn phòng là ngành được lãnh đạo nhà trường xác định là ngành học quan trọng với mục tiêu đáp ứng như cầu về nguồn nhân lực hành chính và văn phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập đất nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Quản trị văn phòng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra và công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học là vấn đề cấp bách, quyết định thương hiệu của các cơ sở giáo dục Đại học. Chuẩn đầu ra vừa là cơ sở của các trường Đại học đã triển khai và phát triển chương trình đào tạo theo hướng ngày càng sát với nhu cầu của thực tiễn nghề nghiệp xã hội, vừa là tuyên bố cam kết về chất lượng đào tạo, cung cấp thông tin cho các nhà tuyển dụng và xã hội.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, thầy cô và các em sinh viên đã dành thời gian, tâm huyết đến tham dự Hội thảo

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời cảm ơn các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, thầy cô và các em sinh viên đã dành thời gian, tâm huyết đến tham dự Hội thảo, đồng thời nhấn mạnh, “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Quản trị văn phòng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra và công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học” chính là đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, để sinh viên sau khi học xong ra trường đáp ứng được công việc mà xã hội đang cần đó là những tiêu chí của chuẩn đầu ra; giảng viên cần phải trang bị kỹ năng, kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy để sinh viên có hứng thú khi học tập và có kỹ năng khi ra trường.
Hội thảo tập trung vào các nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đến chất lượng chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng hiện nay: Sự cần thiết điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 phát triển mạnh đòi hỏi giáo dục, đào tạo phải đi trước đón đầu để đáp ứng những thay đổi mạnh mẽ trong khu vực và Quốc tế; Đổi mới trong đào tạo ngành Quản trị văn phòng; Tham khảo kinh nghiệm ở các cơ sở đào tạo ngành Quản trị văn phòng; Đào tạo và sử dụng nhân sự làm công tác văn phòng từ góc độ nhà sử dụng nhân sự; Xây dựng chương trình đào tạo ngành quản trị văn phòng nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, cơ quan, tổ chức và của người học; Điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng và các đề cương chi tiết học phần để đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra và phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học; Các giải pháp khắc phục những bất cập về đào tạo ngành Quản trị văn phòng trong giai đoạn hiện nay.

Các chuyên gia, nhà khoa học, viên chức, giảng viên tham dự Hội thảo

Nhiều ý kiến bổ ích từ các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên tham luận tại Hội thảo. TS. Nguyễn Hồng Duy, Phó Trưởng khoa Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng đã trình bày Tham luận “Cải tiến chuơng trình đào tạo hậu kiểm định – một vài đề xuất tại Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn”. Nội dung tham luận đã nêu bật mốt số vấn đề, trong đó TS. Nguyễn Hồng Duy nhấn mạnh, “Công tác hậu kiểm định cần lưu ý không nên chủ quan sau khi kiểm định xong chúng ta có chứng nhận rồi, cần làm tốt hơn không chỉ định kỳ hậu kiểm mà còn là nỗ lực của chúng ta đã làm và phải làm thật tốt. Công tác rà soát hồ sơ trước khi kiểm định, các hoạt động hợp tác các bên cần có nhiều minh chứng và phỏng vấn đáp ứng được giữa việc làm và thực tiễn phù hợp với nội dung đào tạo. Cần có kế hoạch tổng thể của vấn đề hậu kiểm sẽ giúp chúng ta yên tâm triển khai công việc”.
Tại Hội thảo, PGS.TS Văn Tất Thu - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh vai trò của người thầy trong việc truyền cảm hứng thông qua phương pháp giảng dạy của mình để người học hứng thú trong học tập và nghiên cứu. Những người dạy và học trong lĩnh vực văn phòng cần sự đảm bảo ổn định, bền vững đảm bảo vai trò quản trị, tham mưu… nên kỹ năng trong lĩnh vực này là rất cần thiết. Hãy lắng nghe doanh nghiệp, tổ chức họ đang cần gì cho công việc này để nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy là rất cần thiết.
PGS.TS Vũ Thị Phụng - Nguyên Trưởng khoa Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình công tác, đặc biệt là cách thiết kế chương trình theo nhóm. Qua đó, tạo ra các nội dung chuyên môn giảng dạy thật tốt nhất. Từ những việc xây dựng đề cương và giảng dạy không theo lối mòn…

Hội thảo đã lắng nghe nhiều ý kiến, tham luận từ thực tiễn bổ ích cho công tác nghiên cứu và giảng dạy của Khoa Quản trị văn phòng

Tham luận “Xu hướng ứng dụng bộ phần mềm tiện ích văn phòng trong giai đoạn chuyển đối số”, TS.Phạm Quang Quyền, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã chỉ ra xu hướng xã hội đang cần trong giai đoạn chuyển đổi số. Lĩnh vực quản trị văn phòng thì việc ứng dụng các phần mềm tiện ích văn phòng sẽ giúp cho công việc tốt hơn rất nhiều. Sinh viên cần cập nhật những tiện ích công nghệ sẽ giúp các em học tập và làm việc tốt hơn.
ThS.NCS. Lâm Thu Hằng - Khoa Quản trị văn phòng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã trình bày tham luận “Định hướng phát triển ngành Quản trị văn phòng ở trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế” nhấn mạnh nhất thiết cần đổi mới để đáp ứng như cầu thiết thực của người học và người sử dụng lao động. Cách tiếp cận khái niệm, nghiên cứu cơ sở lý luận về bộ máy văn phòng, nghiên cứu chuẩn hóa về hoạt động văn phòng, thể chế công tác tổ chức hành chính văn phòng, nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu hợp tác quốc tế về hoạt động văn phòng… trên cơ sở đó đưa ra định hướng cho hoạt động đào tạo quản trị văn phòng trong thời gian tới để đáp ứng bối cảnh hội nhập.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc thành công Hội thảo

Hội thảo còn được nghe tham luận “Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực đáp ứng nhu cầu của xã hội” của TS. Đỗ Khánh Năm, Phó Trưởng phòng, Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Ngoài ra, Hội thảo còn được lắng nghe nhiều ý kiến tham luận đóng góp về nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành quản trị văn phòng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra và công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
Thông qua Hội thảo cũng nhằm xác lập cơ sở lí luận và thực tiễn phục vụ việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Quản trị văn phòng tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0. Bên cạnh đó, là cơ sở góp phần giúp Nhà trường và Khoa Quản trị văn phòng nghiên cứu điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra và phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
Thay mặt Hội thảo, TS Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa Quản trị văn phòng đã gửi lời cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và sinh viên đã tham dự, đóng góp những ý kiến quản trọng cho Hội thảo. Những ý kiến là cơ sở góp phần giúp khoa Quản trị văn phòng bổ sung, hoàn thiện trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy. Căn cứ vào kết quả Hội thảo, Khoa và tổ bộ môn sẽ điều chỉnh Chương trình đào tạo, đổi mới giáo dục đại học để đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra; chuẩn bị các điều kiện cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học ngành Quản trị văn phòng./.

Huy Thủy
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Trang tin điện tử tổng hợp về 

Tin tức Tài chính trong nước và quốc tế

Giấy phép hoạt động số 4171/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 30/08/2019

Giấy phép sửa đổi số 3928/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 02/12/2020

Giấy phép sửa đổi số 3305/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 08/11/2022

Chịu trách nhiệm nội dung trang thông tin điện tử tổng hợp: 

Giám đốc - Nguyễn Thanh Hà

ĐT: 024 62541423

Công ty TNHH Carvill Việt Nam

Tầng 5, Tòa nhà VIT Tower 519 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, 

Quận Ba Đình, Hà Nội

Email: carvillvn.info@gmail.com

Website: http://carvill-vietnam.com

Báo giá quảng cáo